WHIPLASH NA EEN AUTO ONGELUK

WAT IS EEN WHIPLASH?

Medische termen die gehanteerd worden voor een whiplash zijn onder andere: nekverrekking, CAL (craniocervicaal acceleratieletsel meer bekend als whiplash trauma), overstrekking of overbuiging, nektrauma, nekverstuiking, whiplash associates disorders, zweepslag of post traumatisch whiplash syndroom en late whiplash syndroom.

WHIPLASH NA EEN AUTO ONGELUK

WAT IS EEN WHIPLASH?

Medische termen die gehanteerd worden voor een whiplash zijn onder andere: nekverrekking, CAL (craniocervicaal acceleratieletsel meer bekend als whiplash trauma), overstrekking of overbuiging, nektrauma, nekverstuiking, whiplash associates disorders, zweepslag of post traumatisch whiplash syndroom en late whiplash syndroom.

Voor soul, mind & body

WAT IS EEN WHIPLASH?

Een whiplash is niets anders dan een plotselinge beweging van het hoofd ten opzichte van de romp. Dit kan als gevolg van een aanrijding, maar kan evengoed opgelopen worden door een ongelukkige val van de trap, een ongeluk tijdens het sporten of een harde stoot. Daarnaast kan ook het hard schudden van een baby een whiplash letsel veroorzaken. In 70% van de gevallen zijn whiplash klachten echter veroorzaakt door een auto-ongeluk.

Een verkeersongeval is in de meeste gevallen de hoofdoorzaak. Maar dit letsel kan ook ontstaan tijdens het sporten of bij ongelukken in huis, zoals het vallen van de trap In een fractie van een seconde wordt de halswervelkolom door het ongeval overmatig uitgerekt en gebogen.

Het grootste risico op een whiplash bestaat bij een kop- en staartaanrijding, omdat de halswervelkolom dan ook extreem naar voren én achteren wordt gebogen.

De klachten die ontstaan na een ‘zweepslag’ met het hoofd worden het ‘whiplashsyndroom’ genoemd. Als gevolg van deze heftige beweging kunnen wervels, banden, spieren en gewrichten beschadigd raken. Daardoor ontstaat pijn in de nek, in de schouders, in het hoofd en in het bovenste deel van de rug. Bij een whiplash wordt niet alleen de nek fors heen en weer bewogen, maar ook het hoofd. Dit kan leiden tot tijdelijke disfunctie van de hersenen. Veel patiënten klagen dan ook over vermoeidheid, concentratiegebrek, duizeligheid, vergeetachtigheid en oorsuizen.

HOE WORDT DE DIAGNOSE WHIPLASH GESTELD?

Het is voor een arts vaak moeilijk om vast te stellen of de klachten worden veroorzaakt door de gevolgen van een whiplash. Het letsel dat de pijn veroorzaakt is namelijk niet zichtbaar te maken op een röntgenfoto of CT-scan. De arts zal dus een diagnose moeten stellen op basis van het verhaal van de patiënt. Hij zal dan ook vragen naar de toedracht van het ongeval, het bewustzijn direct daarna en de termijn waarop de klachten zijn opgetreden. Vervolgens zal hij een lichamelijk onderzoek verrichten, waarbij gekeken zal worden naar de beweeglijkheid van de nek. Verder zal hij de reflexen en spierkracht controleren van halsgebied, schouders en armen.

KLACHTEN EN SYMPTOMEN VAN EEN WHIPLASH

Bij een whiplash behoren verschillende symptomen welke kunnen ontstaan tot 24 uur na het ongeval. Naast de klassieke whiplash klachten en symptomen, zoals pijn in de nek en hoofd uitstralend naar de omliggende lichaamsdelen waaronder schouders, armen en rug is er een breed scala aan klachten bij een whiplash trauma. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen klachten die binnen 3 tot 4 weken over zijn, post whiplash klachten die aanhouden tot een jaar na de impact en het laat post whiplash syndroom waarbij de symptomen na een jaar nog steeds aanwezig zijn en zelfs chronisch kunnen worden.

Naast duidelijke lichamelijke klachten waaronder pijn in de nek, pijn in de middenrug, pijn tussen de schouderbladen, hoofdpijn, duizeligheid, slik- en kauwklachten ontstaan ook psychische klachten die zich uiten in vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, intense vermoeidheid en diverse emotionele problemen zoals stress, veelvuldig moeten huilen en karakterverandering.

Mogelijke symptomen en klachten bij een whiplash die allemaal het gevolg zijn van de onverwachte beweging van het hoofd ten opzichte van de romp door abrupte kracht en snelheid die op het hoofd en lichaam uitgeoefend wordt. Door deze abrupte beweging kunnen verschuivingen en compressie plaatsvinden. Daarnaast kunnen andere (micro) letsels aan de wervel, spieren, pezen en banden, bloedvaten, ligamenten, tussenwervelschijven, de zenuwbanen en hersenweefsel ontstaan als gevolg van de impact. Wordt het hoofd tijdens de impact ook nog eens gedraaid, dan kan er mogelijk sprake zijn van nog ernstiger letsel, zoals een hersenschudding.

Algemene klachten behorend bij een whiplash:
• Pijn in en rond de nek uitstralend naar armen en rug
• Ondefinieerbare pijnen
• Stoornissen in het slaapritme
• Ontregelde hormoonhuishouding
• Plotselinge oververmoeidheid en moeheid in het algemeen
• Sterke lichaamstemperatuur schommelingen
• Lichte epileptische verschijnselen
• Ontregeling vegetatieve stelsel (het autonome zenuwstelsel)
• (on) regelmatig zweterig
• (on) regelmatig verkouden
• (on) regelmatig duizelig
• (on) regelmatig hyperventilatie
• (on) regelmatig misselijk
• (on) regelmatig keelpijn
• (on) regelmatig flauwvallen
• (on) regelmatig grieperig

 

 Specifieke klachten door een whiplash gerelateerd aan verschillende lichaamsdelen:

Klachten aan nek, schouders en rug

De grootste impact van een whiplash is te vinden in het gebied van de nek, schouders, rug en het hoofd, omdat alle zenuwen met elkaar verbonden zijn en hiermee de pijn uit kan stralen naar verschillende lichaamsdelen.

Verkrampte nekspieren met als gevolg (het gevoel hebben) niet te kunnen tillen, nek niet kunnen draaien en een stijve nek (door de pijn wordt de nek zo min mogelijk bewogen)
• branderig gevoel • zenuwpijn • krakende nek • stramme nek die naar voren gerekt is • het gevoel hebben dat men een zware last moet dragen

Whiplash klachten die betrekking hebben op het hoofd:

• (onregelmatige) hoofdpijn • migraine • stroomstoten in het hoofd voelen • continue stekende pijn boven de ogen • steken in het voorhoofd, aan de de schedelrand of in het achterhoofd – klachten mond en kaak

De klachten in de mond en kaak hangen veelal samen met de klachten van het hoofd, maar kunnen ook onafhankelijk daarvan merkbaar zijn:

• tintelingen in de tong • niet nader te verklaren pijn in de boven- of onderkaak • slikproblemen (vaker verslikken) • tandenknarsen tijdens het slapen • whiplash klachten aan de ogen

Ook de whiplash klachten aan de ogen hebben veelal te maken met klachten van het hoofd en de nek:

• dubbel zien • delen van het beeld vallen weg • wazig zicht • scheel kijken • overgevoeligheid voor licht en lichtflitsen • geïrriteerde ogen achter computerscherm • verminderd vermogen om het gezichtsvermogen zonder hulpmiddelen bij te stellen • trillende letters zien • verwijde pupillen zonder aanwijsbare redenen

Klachten oren als gevolg van een whiplash.
Net als de ogen, mond en kaak hebben ook de oren veel te maken met de klachten aan het hoofd en de nek, schouders, rug. Specifieke klachten die op kunnen treden bij een whiplash letsel zijn:
• oorpijn • evenwichtsstoornissen • oorsuizingen • gehoorvermindering
• overgevoeligheid voor: harde geluiden, geluiden door elkaar heen, hoge tonen en sterke veranderingen in het

 

De impact op het lichaam tijdens een whiplash is zo krachtig dat er ook verschillende symptomen van het hart op kunnen treden, waaronder:

• hartritmestoornissen • ineens verhoogde bloeddruk • verschillen in de bloeddruk links en rechts • zeer sterk schommelende bloeddruk (onregelmatige bloeddruk) • er is geen reactie meer na een schrik • klachten armen, handen, benen en voeten door een whiplash

Niet alleen het bovenlichaam wordt getroffen door een whiplash, de klachten kunnen het hele lichaam betreffen en zijn merkbaar in de armen, handen, benen en voeten door de volgende symptomen:

• niet lang kunnen lopen of staan • mank of waggelend lopen • slepend been • moeite hebben met traplopen • pijnlijke plekken op been of arm – uitval of slapend gevoel • spiertrekkingen (ook in de vingers) • zenuwpijn (benen, armen naar de vingers toe) • tennisarm • krachteloosheid in benen, armen en vingers • koude handen en/of voeten

Klachten rondom de menstruatie na een whiplash.
Dat een whiplash ook invloed heeft op de menstruatie blijkt uit de volgende, mogelijke klachten na een whiplash:

Dit zijn de meest voorkomende lichamelijke klachten. Er zijn echter veel meer symptomen die bij een whiplash horen, waar nogal eens aan voorbij gelopen wordt. Juist het negeren of bagatelliseren van deze klachten zorgt voor grote psychische problemen bij het slachtoffer, omdat het gevoel niet begrepen of serieus genomen te worden hiermee versterkt wordt.

KARAKTERVERANDERING DOOR WHIPLASH

Een whiplash heeft niet alleen lichamelijke klachten tot gevolg, de geestelijke impact kan zo groot zijn dat er zelfs sprake kan zijn van een karakterverandering. Voor de buitenwereld is dit vaak niet te begrijpen, wat de frustratie van het slachtoffer rondom zijn kwetsuur verergert en versterkt. Dit kan tot gevolg hebben dat het slachtoffer van een whiplash in een neerwaartse spiraal terecht komt, waarbij het karakter nog sterker verandert, er nog meer onbegrip ontstaat en de klachten toenemen. De volgende karakterveranderingen kunnen optreden na een whiplash:

• depressie • snel somber zijn • snel in paniek raken • snel geïrriteerd worden • afstandelijk • conflicten vermijden • onverdraagzaamheid • passiviteit • minder behoefte hebben aan lichamelijk contact (seksuele behoefte verminderd sterk) • angstig • onzeker, geen houvast meer hebben • verminderd incasseringsvermogen • afwijzend/afstotend • overgevoeligheid voor negatieve aspecten • een onrustig gevoel in het hoofd hebben • het idee hebben dat men naar een foto op de kop kijkt • multitasken is opeens niet meer mogelijk

Het spreekt voor zich dat de karakterveranderingen niet alleen grote gevolgen heeft voor het slachtoffer, maar ook voor familie, vrienden en collega’s. Vaak spelen onbegrip en onwetendheid daarin een grote rol , zodat de patiënt in sommige gevallen zich volledig terugtrekt uit het sociale leven en relaties onderhouden een onmogelijke opgave wordt. Hierbij wordt een vicieuze cirkel gecreëerd waarbij het slachtoffer door afwijzing en onbegrip in een nog dieper emotioneel dal terecht komt, waarvoor de specialistische hulp van een psycholoog nodig is.

Dit onbegrip ontstaat ook wanneer de volgende whiplash klachten zich openbaren:

• lopen en tegelijkertijd praten lukt niet meer • auto rijden en praten is niet meer mogelijk • lezen en gelijktijdig ademhalen lukt niet meer • zingen en tegelijkertijd lezen van bladmuziek is niet meer mogelijk • niet meer zelfstandig de haren kunnen wassen • niet meer op de rug kunnen liggen • uitrekken is niet meer mogelijk

Cognitieve klachten door whiplash

Tot de volgende cognitieve klachten die veel whiplash patiënten ervaren behoren:

• korte termijn geheugenverlies • lange termijn geheugenverlies • concentratieverlies • vergeetachtigheid

In het dagelijkse leven en functioneren kunnen zich eveneens klachten openbaren, die allemaal te herleiden zijn naar de whiplash. Hierbij valt onder andere te denken aan:

• niet meer kunnen lezen en/of schrijven • woorden vergeten of omdraaien en verkeerde woordkeuze • woorden niet meer kunnen vinden • opbouw van zinnen klopt niet meer • stotteren • begin van een gesprek wordt vergeten • handtekening is verandert • dyslectische reacties

Het zijn vooral deze klachten die tot veel onbegrip leiden, niet in de laatste plaats omdat de huidige maatschappij een hoge standaard hanteert, waarbij een ieder optimaal dient te presteren. Cognitieve klachten kunnen tot verminderde productiviteit leiden en een normaal sociaal leven in de weg staan. Om het whiplash slachtoffer met deze specifieke klachten te helpen, dient de behandeling afgestemd te worden op de behoefte om zichzelf met alle beperkingen te leren accepteren en ermee om te leren gaan. In onderstaand artikel worden de mogelijke behandelingen bij een whiplash nader toegelicht.

In het verkeer kan een whiplash slachtoffer eveneens problemen ondervinden, zoals:

• oriëntatie problemen • vertraagd reactievermogen • verminderd verkeersoverzicht • verkeerslicht niet meer herkennen (kleuren vergeten) • verkeerde richting inslaan • coördinatie stoornissen

WAT KAN DE ATLAS ZONE THERAPIE BETEKENEN?

Na een whiplash kan de vaak al aanwezige scheefstand van de atlas in ernstige mate vergroot zijn. Tijdens de Atlas Zone Therapie wordt, door het rechtzetten van de atlas, de spanning uit het nekgebied gehaald. Daardoor kunnen de andere structuren rondom de atlas ook meer gaan ontspannen. Dit gebeurt in één behandeling en geeft vaak vrij snel verlichting. Meestal is daarna nog wel verdere behandeling nodig, bijvoorbeeld in de vorm van massages, om de spieren en het bindweefsel verder te ontspannen.

ENKELE KLACHTEN OP EEN RIJ

BEENLENGTEVERSCHIL

Over Beenlengteverschil en bekken scheefstand. Veel mensen met klachten aan het bewegingsapparaat weten niet dat de oorzaak van hun problemen kunnen zijn ontstaan door een beenlengteverschil.

DRAAIEN VAN HET HOOFD

De nek is een complex systeem van spieren, banden, wervels, zenuwen en bloedbanen. Deze complexiteit, en het feit dat de nek continu wordt gebruikt voor het draaien en bewegen van het hoofd, maakt de nek …

HOOFDPIJN/MIGRAINE

Hoofdpijn. Migraine, spanningshoofdpijn… We kennen verschillende soorten hoofdpijn, ieder met z’n eigen symptomen en gradatie van intensiteit. Er zijn ook heel veel oorzaken die de betreffende hoofdpijn …

DE THERAPIE

Atlas Zone Therapie is een neuro-musculaire behandeling (géén manipulatie) waardoor de atlas de gelegenheid krijgt zich op de meest optimale plaats te positioneren. Dit gebeurt met behulp van een in Zwitserland ontwikkeld apparaat. Het is een heel precieze methode, waarbij een …

DE OORSPRONG

Bij bijna iedereen bevindt de eerste nekwervel (de atlas) zich niet in de optimale, natuurlijke positie. Bij een groot deel van de mensen blijkt dat de atlas gekanteld of geroteerd staat. Dit kan zo zijn vanaf de geboorte, maar ook ontstaan of verergeren door bijvoorbeeld een ernstige val of whiplash.

ATLAS ZONE THERAPIE

Atlas Zone Therapie is een neuro-musculaire behandeling (géén manipulatie) waardoor de atlas de gelegenheid krijgt zich op de meest optimale plaats te positioneren. Dit gebeurt met behulp van een in Zwitserland ontwikkeld apparaat. Het is een heel precieze methode, waarbij een zeer individuele aanpak nodig is, afhankelijk  …

TARIEVEN

Afhankelijk van hoe u bent verzekerd, kan de ziektekostenverzekeraar de behandeling in zijn geheel, dan wel gedeeltelijk vergoeden. Hierbij wordt door de verzekeraar gekeken naar de beroepsvereniging waar de behandelaar lid van is, en naar de aard of  “prestatiecode” van de behandeling…