MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING

Onze Praktijk werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen, moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Ook bij Praktijk Rock wordt gewerkt met de Meldcode en is daarvoor een document opgesteld waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

VERPLICHTE 5 STAPPEN

Als een medewerker van de Praktijk een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt deze de voor de meldcode verplichte vijf stappen:

 

 1. We brengen eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart. Dat betekent dat wij aantekeningen zullen maken in het dossier.
 2. We overleggen met collega’s. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of met een letseldeskundige.
 3. We voeren een gesprek met de patiënt of met de ouders.
 4. We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleggen we met Veilig Thuis.
 5. We beslissen: hulp organiseren of melden.

  INFORMATIE OVER DE WET MELDCODE

  Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op: meldcode.nl : de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode. Inspectie voor de Gezondheidszorg : de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties.

  Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling:

  0800 2000 – voor advies en ondersteuning
  Veilig Thuis – advies voor professionals 010 – 412 81 10
  Servicepunt Meldcode 010 – 433 98 89 ondersteuning implementatie meldcode

    AANGESLOTEN BIJ: