‘Vraag het gratis boekje aan!’

HOOFDPIJN/MIGRAINE

Migraine, spanningshoofdpijn…

We kennen verschillende soorten hoofdpijn, ieder met z’n eigen symptomen en gradatie van intensiteit. Er zijn ook heel veel oorzaken die de betreffende hoofdpijn kunnen veroorzaken, zoals voeding, stress, verkeerde houding, te lang achter een beeldscherm zitten, verkeerde bril, enzovoort.

Wat is migraine?

Migraine is niet zomaar een hoofdpijn, het is een chronische hersenziekte. Migraine is een hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen voorkomen die gepaard kunnen gaan met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid of uitvalsverschijnselen.

Migraine komt in aanvallen, hoofdpijn is slechts één van de symptomen. Iemand die een migraineaanval heeft, kan enkele uren tot enkele dagen compleet uitgeschakeld zijn.

Migraine heeft daarom een enorme impact op de levens van patiënten, hun naasten en niet te vergeten op het hele maatschappelijke leven. Het staat niet voor niets in de top 10 van meest invaliderende ziekten ter wereld.

Migraine kent verschillende klachten

Migraine zonder aura (komt voor bij twee derde van de patiënten) en migraine met aura, ook wel oftalmische of oog migraine genoemd (een derde van de gevallen).

Kenmerkende klachten zijn: Hoofdpijn met een bonzend, kloppend of pulserend karakter; Hoofdpijn aan één kant van het hoofd; Misselijkheid en/of braken; Gevoeligheid voor licht en geluid.

Deze klachten zijn matig tot ernstig van karakter en verhinderen dagelijkse activiteiten. Door lichte routine activiteiten zoals traplopen kunnen ze toenemen.

Er is sprake van migraine met aura als zich ten minste twee migraine aanvallen hebben voorgedaan waarbij: lichtflitsen/ vlekken in het gezichtsveld voorkomen; prikkelingen of een doof gevoel ontstaan in de ledematen of in het gezicht; het gezichtsvermogen afneemt.

Wat is de Atlas Zone therapie?

De Atlas Zone Therapie is een alternatieve methode die ontwikkeld is door de Zwitser René Claudius Schümperli. Hij heeft tussen 1993 en 1996 een revolutionaire methode ontwikkeld die het gebied rondom de atlas op een veilige manier behandelt.

Tijdens een Atlas Zone Therapie wordt de Atlas niet gemanipuleerd of gekraakt. Het is een volkomen ongevaarlijke methode. Het is een neuromusculaire massage, die overigens niet voor iedereen pijnloos is.

Tijdens de Atlas Zone Therapie worden met name de verschillende korte spiergroepen behandeld die direct onder de schedel liggen, het gebied rondom de atlas. Deze spieren houden het hoofd in positie en houden veelal ook de scheefstand van de atlas in (verkeerde) positie. Het blijkt dat juist deze spiergroepen veelal zeer gespannen zijn bij mensen met allerlei hoofdpijnklachten, inclusief migraine. Door de alternatieve behandeling van Atlas Zone worden deze spiergroepen tot ontspanning gebracht en de bloedtoevoer naar dit hele gebied bevorderd.

Wat kan de Atlas-Zone therapie betekenen?

Bij een scheefstand of rotatie van de atlas wordt de beide bloed toevoeren in de nek verstoord en is de C1 zenuw vaak geïrriteerd. Doordat er te weinig bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen is zal er regelmatig hoofdpijn en migraine optreden. Ook zitten er meerdere zenuwen, energiebanen en lymfevaten bekneld.

Als de atlas door de behandeling naar zijn meest optimale positie is gedraaid zal de bloedtoevoer verbeteren waardoor de hersenen meer zuurstof krijgen( ook bij clusterhoofdpijn), zenuwen, energiebanen en lymfevaten komen vrij waardoor de afvoer van hersenvocht verbeterd (dit veroorzaakt soms een grote druk in het hoofd)

Ook de nekspieren ontspannen omdat de atlas er niet meer tegen zit te duwen en daardoor zal de nek minder verkrampt en pijnlijk zijn, waardoor de spieren die over het hoofd lopen ook meer zullen ontspannen. De druk achter de ogen en op het voorhoofd zullen daardoor verdwijnen of vermindert de migraine drastisch. Bij hormonale migraine neemt de intensiteit wel af maar deze verdwijnt niet altijd helemaal.

Gratis boekje met meer informatie & tips over hoofdpijn & migraine klachten.

Wil je meer informatie over hoofdpijn & migraine, vraag het boekje aan.

AANGESLOTEN BIJ:

‘Pas later besefte ik, hoe de pijn mijn leven beïnvloedde’

Blijf op de hoogte