KLACHTENREGLEMENT & MELDCODE

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschikt Jolanda Oosterwolde over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor zij tegemoet komt aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Voor het reglement van de Geschillencommissie zie Reglement Geschillencommissie

Indien u klachten hebt met betrekking tot de praktijk van Praktijk Rock, Jolanda Oosterwolde, dan kunt u dit aangeven op de website van deze beroepsvereniging, via de link: http://vivnederland.nl/clienten/klachten/

‘Whatsapp voor informatie, 06 – 41 09 29 99’

AANGESLOTEN BIJ: