HOOFDPIJN & MIGRAINE

Migraine, spanningshoofdpijn…

We kennen verschillende soorten hoofdpijn, ieder met z’n eigen symptomen en gradatie van intensiteit. Er zijn ook heel veel oorzaken die de betreffende hoofdpijn kunnen veroorzaken, zoals voeding, stress, verkeerde houding, te lang achter een beeldscherm zitten, verkeerde bril, enzovoort.

HOOFDPIJN & MIGRAINE

Migraine, spanningshoofdpijn…

We kennen verschillende soorten hoofdpijn, ieder met z’n eigen symptomen en gradatie van intensiteit. Er zijn ook heel veel oorzaken die de betreffende hoofdpijn kunnen veroorzaken, zoals voeding, stress, verkeerde houding, te lang achter een beeldscherm zitten, verkeerde bril, enzovoort.

Voor soul, mind & body

WAT IS MIGRAINE?

Migraine is niet zomaar een hoofdpijn, het is een chronische hersenziekte. Migraine is een hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen voorkomen die gepaard kunnen gaan met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid of uitvalsverschijnselen.

Migraine komt in aanvallen, hoofdpijn is slechts één van de symptomen. Iemand die een migraineaanval heeft, kan enkele uren tot enkele dagen compleet uitgeschakeld zijn.

Migraine heeft daarom een enorme impact op de levens van patiënten, hun naasten en niet te vergeten op het hele maatschappelijke leven. Het staat niet voor niets in de top 10 van meest invaliderende ziekten ter wereld.

Migraine is een neuro-vasculaire aandoening. Dit betekent dat het een ziekte is waarbij hersenen, zenuwen en bloedvaten betrokken zijn. De oorzaak voor het ontstaan van een migraine aanval zou volgens wetenschappers onbekend zijn. Wel is bekend dat migraine patiënten overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels.

Op het moment dat de prikkeldrempel wordt overschreden, raken bepaalde delen van de hersenen overbelast. Een tijdelijke ontregeling van de hersenstam is het gevolg.

De hersenstam wordt tijdens een migraineaanval geactiveerd. De typische hoofdpijn die voorkomt bij een migraineaanval wordt meestal aan één kant van het hoofd gevoeld, maar kan ook dubbelzijdig optreden. De pijn treedt niet altijd aan dezelfde kant op.

MIGRAINE KENT VERSCHILLENDE TYPES

Migraine zonder aura (komt voor bij twee derde van de patiënten) en migraine met aura, ook wel oftalmische of oog migraine genoemd (een derde van de gevallen).

Kenmerkende klachten zijn:

• Hoofdpijn met een bonzend, kloppend of pulserend karakter;

• Hoofdpijn aan één kant van het hoofd;

• Misselijkheid en/of braken;

• Gevoeligheid voor licht en geluid.

Deze klachten zijn matig tot ernstig van karakter en verhinderen dagelijkse activiteiten. Door lichte routine activiteiten zoals traplopen kunnen ze toenemen.

Er is sprake van migraine met aura als zich ten minste twee migraine aanvallen hebben voorgedaan waarbij: lichtflitsen/ vlekken in het gezichtsveld voorkomen;

• prikkelingen of een doof gevoel ontstaan in de ledematen of in het gezicht;

• het gezichtsvermogen afneemt.

Migraine moet worden onderscheiden van clusterhoofdpijn en spanningshoofdpijn. Gewone migraine (zonder aura) uit zich voornamelijk als kloppende hoofdpijn. Geregeld heeft de patiënt last van misselijkheid en overgeven. De verschillende symptomen komen niet bij alle mensen die aan migraine lijden, ze kunnen dikwijls slecht tegen fel licht en geluid.

KENMERKEN VAN MIGRAINE

• Flikkerscotoom in het gezichtsveld.
Visuele aura: troebel zicht, lichtflitsen, gedeeltelijk verlies van het gezichtsvermogen door flikkerscotomen. Deze visuele gewaarwordingen kunnen zich door het gezichtsveld verplaatsen, en nemen vaak de vorm aan van trillende gekartelde of gebogen zigzaglijnen, of gekleurde driehoekjes. Deze visuele verschijnselen verdwijnen meestal binnen een uur, en komen meer bij oudere personen voor (>40) dan bij jonge personen. Zij kunnen soms alleen optreden, en worden soms door een hoofdpijnaanval gevolgd. Soms treden ook andere neurologische uitvalverschijnselen op (bijvoorbeeld verlamming van een arm, niet uit de woorden kunnen komen, gevoelsstoornissen) in de voorafgaande (prodromale) fase. Soms blijft na deze prodromen een hoofdpijnaanval zelfs uit, dit noemt men dan “aura sans migraine” ook wel “migraine sans migraine”.

• Kloppende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd

• Pijn die verergert bij lichamelijke inspanning, vooral door te bukken

• Sterke overgevoeligheid voor licht (fotofobie) en geluid (fonofobie)

• Misselijkheid

• Overgevoeligheid voor bepaalde geuren

• Concentratieverlies

• Droge mond

De aura, de pijn en het verlies van concentratievermogen kunnen enkele uren tot dagen aanhouden.

BELEVING

Doordat de hartslag steeds even wat meer druk geeft op de bloedvaten, geeft iedere hartslag een kortstondige toename van pijn. Dat wordt bedoeld als over “kloppende pijn” wordt gesproken. Normaal naar een gesprek luisteren is bijna niet meer mogelijk. Verder neemt het denkvermogen af, zodat bij ernstige migraine ergens over nadenken bijna niet meer mogelijk is. Vele patiënten gaan dan het liefst in een rustige donkere kamer in bed liggen.

 

VAATVERNAUWING

Vaak wordt gesuggereerd dat migraine met de bloedvaten te maken heeft. Het lijkt alsof de bloedtoevoer even belemmerd is, waarna de toevoer zich weer herneemt. De hersenen kunnen zelf geen pijn voelen, maar de bloedvaten die meer aan de buitenrand van de hersenen lopen kunnen dat wel. Over de oorzaken wordt verschillend gedacht. Een mogelijke oorzaak is dat de hersenen tijdelijk minder zuurstof krijgen. Wanneer er daarna wat meer zuurstof in de hersenen komt, kunnen de bloedvaten gaan verwijden en zo migraine tot gevolg hebben. Migraine kan daarom voorkomen bij iemand die is flauwgevallen, of iemand met hoogteziekte.

WAT IS DE ATLAS ZONE

De Atlas Zone Therapie is een alternatieve methode die ontwikkeld is door de Zwitser René Claudius Schümperli. Hij heeft tussen 1993 en 1996 een revolutionaire methode ontwikkeld die het gebied rondom de atlas op een veilige manier behandelt.

Tijdens een Atlas Zone Therapie wordt de Atlas niet gemanipuleerd of gekraakt. Het is een volkomen ongevaarlijke methode. Het is een neuromusculaire massage, die overigens niet voor iedereen pijnloos is.

Tijdens de Atlas Zone Therapie worden met name de verschillende korte spiergroepen behandeld die direct onder de schedel liggen, het gebied rondom de atlas. Deze spieren houden het hoofd in positie en houden veelal ook de scheefstand van de atlas in (verkeerde) positie. Het blijkt dat juist deze spiergroepen veelal zeer gespannen zijn bij mensen met allerlei hoofdpijnklachten, inclusief migraine. Door de alternatieve behandeling van Atlas Zone worden deze spiergroepen tot ontspanning gebracht en de bloedtoevoer naar dit hele gebied bevorderd.

WAT KAN DE ATLAS ZONE THERAPIE BETEKENEN?

Bij een scheefstand of rotatie van de atlas wordt de beide bloed toevoeren in de nek verstoord en is de C1 zenuw vaak geïrriteerd. Doordat er te weinig bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen is zal er regelmatig hoofdpijn en migraine optreden. Ook zitten er meerdere zenuwen, energiebanen en lymfevaten bekneld.

Als de atlas door de behandeling naar zijn meest optimale positie is gedraaid zal de bloedtoevoer verbeteren waardoor de hersenen meer zuurstof krijgen( ook bij clusterhoofdpijn), zenuwen, energiebanen en lymfevaten komen vrij waardoor de afvoer van hersenvocht verbeterd (dit veroorzaakt soms een grote druk in het hoofd)

Ook de nekspieren ontspannen omdat de atlas er niet meer tegen zit te duwen en daardoor zal de nek minder verkrampt en pijnlijk zijn, waardoor de spieren die over het hoofd lopen ook meer zullen ontspannen. De druk achter de ogen en op het voorhoofd zullen daardoor verdwijnen of vermindert de migraine drastisch. Bij hormonale migraine neemt de intensiteit wel af maar deze verdwijnt niet altijd helemaal.

MASSAGES NA DE BEHANDELING

Vaak kan na de Atlas Zone Therapie het effect verder vergroot worden door aanvullende behandelingen. zoals een aantal stevige massages van de bovenrug en nek. Soms nodig om de blokkades die zijn opgebouwd in de nekspieren er helemaal uit te krijgen, dit voor het meest optimale effect.

ENKELE KLACHTEN OP EEN RIJ

BEENLENGTEVERSCHIL

Over Beenlengteverschil en bekken scheefstand. Veel mensen met klachten aan het bewegingsapparaat weten niet dat de oorzaak van hun problemen kunnen zijn ontstaan door een beenlengteverschil.

DRAAIEN VAN HET HOOFD

De nek is een complex systeem van spieren, banden, wervels, zenuwen en bloedbanen. Deze complexiteit, en het feit dat de nek continu wordt gebruikt voor het draaien en bewegen van het hoofd, maakt de nek …

WHIPLASH

Medische termen die gehanteerd worden voor een whiplash zijn onder andere: nekverrekking, CAL (craniocervicaal acceleratieletsel meer bekend als whiplash trauma), …

DE THERAPIE

Atlas Zone Therapie is een neuro-musculaire behandeling (géén manipulatie) waardoor de atlas de gelegenheid krijgt zich op de meest optimale plaats te positioneren. Dit gebeurt met behulp van een in Zwitserland ontwikkeld apparaat. Het is een heel precieze methode, waarbij een …

DE OORSPRONG

Bij bijna iedereen bevindt de eerste nekwervel (de atlas) zich niet in de optimale, natuurlijke positie. Bij een groot deel van de mensen blijkt dat de atlas gekanteld of geroteerd staat. Dit kan zo zijn vanaf de geboorte, maar ook ontstaan of verergeren door bijvoorbeeld een ernstige val of whiplash.

ATLAS ZONE THERAPIE

Atlas Zone Therapie is een neuro-musculaire behandeling (géén manipulatie) waardoor de atlas de gelegenheid krijgt zich op de meest optimale plaats te positioneren. Dit gebeurt met behulp van een in Zwitserland ontwikkeld apparaat. Het is een heel precieze methode, waarbij een zeer individuele aanpak nodig is, afhankelijk  …

TARIEVEN

Afhankelijk van hoe u bent verzekerd, kan de ziektekostenverzekeraar de behandeling in zijn geheel, dan wel gedeeltelijk vergoeden. Hierbij wordt door de verzekeraar gekeken naar de beroepsvereniging waar de behandelaar lid van is, en naar de aard of  “prestatiecode” van de behandeling…