BEPERKING IN HET DRAAIEN VAN HET HOOFD

De nek is een complex systeem van spieren, banden, wervels, zenuwen en bloedbanen. Deze complexiteit, en het feit dat de nek continu wordt gebruikt voor het draaien en bewegen van het hoofd, maakt de nek zeer kwetsbaar voor letsel. Uit onderzoek blijkt dat nekklachten, naast rugklachten, het meeste voorkomen. Een stijve nek is één van de meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. Ongeveer twee op de drie mensen heeft hier weleens last van gehad. Vaak gaat het dan om een ‘onschuldige’ nekpijn, die binnen een paar dagen of weken vanzelf weer verdwijnt. Stijfheid in de nek kan echter ook een chronisch karakter hebben, waardoor je maanden met een zere nek rondloopt.

BEPERKING IN HET DRAAIEN VAN HET HOOFD

De nek is een complex systeem van spieren, banden, wervels, zenuwen en bloedbanen. Deze complexiteit, en het feit dat de nek continu wordt gebruikt voor het draaien en bewegen van het hoofd, maakt de nek zeer kwetsbaar voor letsel. Uit onderzoek blijkt dat nekklachten, naast rugklachten, het meeste voorkomen. Een stijve nek is één van de meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. Ongeveer twee op de drie mensen heeft hier weleens last van gehad. Vaak gaat het dan om een ‘onschuldige’ nekpijn, die binnen een paar dagen of weken vanzelf weer verdwijnt. Stijfheid in de nek kan echter ook een chronisch karakter hebben, waardoor je maanden met een zere nek rondloopt.

Voor soul, mind & body

De nek is een belangrijk kruispunt van zenuwen en spieren die je hoofd met de rest van je lichaam verbinden. Het bovenste deel van je rugspieren, de spieren uit je schedel en ‘gewone’ nekspieren komen hierin samen. Bij een stijve nek zijn één of meerdere van deze spieren stijf en pijnlijk, waardoor het draaien of buigen met je hoofd pijnlijk is. Door deze stijfheid kun je behoorlijk belemmerd worden in je dagelijks leven.

OORZAKEN VAN NEKKLACHTEN

Vastzittende spieren zijn veelal de oorzaak van een stijve nek. Een verkeerde werk- of slaaphouding is hiervan de belangrijkste boosdoener. Door een eenzijdige en/of verkeerde belasting kunnen je spieren verkrampen. De afvalstoffen in je spieren, vooral melkzuur, hopen zich in het spierweefsel op waardoor de nekspieren verstijven en je nekklachten krijgt.

Moeite met het draaien van de nek kan voor veel problemen in het dagelijks leven zorgen, denk bijvoorbeeld aan autorijden en fietsen. De oorzaak wordt gezocht in het onwillekeurig verkrampen van spieren in de nek. Deze verkramping kan ontstaan door verschillende oorzaken:
Een slechte lichaamshouding is een veel genoemde oorzaak (nekpijn komt bijvoorbeeld meer voor bij mensen die een groot deel van hun werkdag aan een bureau zitten in een ‘voorovergebogen’ positie). Daarnaast kan moeite met het draaien van het hoofd ook een gevolg zijn van een geblokkeerde nekwervel.

Soms is een stijve nek minder onschuldig. Bij minder dan 2% van de mensen met een pijnlijke nek speelt één van de volgende aandoeningen een rol:

Whiplash. Door een klap (bijvoorbeeld door een autobotsing) krijgen de spieren in je nek een enorme opdonder. Een stijve nek is dan een logisch gevolg, evenals hoofdpijn en schouderklachten.

steoporose (botontkalking). Hierdoor kunnen de nekwervels inzakken en zelfs breukjes in de wervels ontstaan.

Nekhernia. Bij deze nekaandoening is de nekpijn vaak niet het ergst. Je hebt vooral pijn in je arm, omdat de kraakbeenschijf op een zenuw drukt die naar je arm loopt.

Symptomen van een stijve nek
Kenmerkend aan een stijve nek is dat draaien of buigen met je hoofd pijnlijk is. Daarbij blijft de stijfheid vaak niet alleen beperkt tot je hals, maar straalt het uit naar je schouders, rug en hoofd. Je kunt dus ook hoofdpijn en duizeligheid hebben. Al deze klachten gezamenlijk zorgen er weer voor dat je krampachtig gaat bewegen of bewegingen probeert te vermijden, met als gevolg dat er nog meer spierpijn en stijfheid bijkomt. Je kunt dus in een vicieuze cirkel van pijn en stijfheid terechtkomen.

HOE BIEDT DE ATLAS ZONE THERAPIE EEN OPLOSSING?

De Atlas Zone Therapie is een methode die ontwikkeld is door de Zwitser René Claudius Schümperli. Hij heeft tussen 1993 en 1996 een revolutionaire methode ontwikkeld die het gebied rondom de atlas op een veilige manier behandelt. Hierbij worden met name de verschillende korte spiergroepen behandeld die direct onder de schedel liggen en het gebied rondom de atlas inclusief het hoofd in positie houden.

Door de specifieke behandeling van Atlas-zone worden deze spiergroepen tot ontspanning gebracht en de bloedtoevoer naar dit hele gebied bevorderd.

De Atlas Zone Therapie biedt in praktisch alle gevallen een permanente oplossing voor een beperking van het draaien van het hoofd.

Het blijkt dat het moeilijk draaien van het hoofd veelal voortkomt uit een draaiing en kanteling van de atlas. Door de specifieke neuro-musculaire massage die de methode van Atlas-zone gebruikt, wordt dit probleem in één sessie meestal definitief opgelost.

Vrijwel direct na de eerste behandeling kan duidelijk worden gemerkt dat het draaien van het hoofd naar beide kanten weer soepel verloopt. Deze versoepeling blijft bijna altijd ook op langere termijn.

Tijdens een Atlas Zone Therapie wordt de Atlas niet gemanipuleerd of gekraakt. Het is een volkomen ongevaarlijke methode. Het is een neuromusculaire massage, die overigens niet voor iedereen pijnloos is.

ENKELE KLACHTEN OP EEN RIJ

BEENLENGTEVERSCHIL

Over Beenlengteverschil en bekken scheefstand. Veel mensen met klachten aan het bewegingsapparaat weten niet dat de oorzaak van hun problemen kunnen zijn ontstaan door een beenlengteverschil.

HOOFDPIJN/MIGRAINE

Hoofdpijn. Migraine, spanningshoofdpijn… We kennen verschillende soorten hoofdpijn, ieder met z’n eigen symptomen en gradatie van intensiteit. Er zijn ook heel veel oorzaken die de betreffende hoofdpijn …

WHIPLASH

Medische termen die gehanteerd worden voor een whiplash zijn onder andere: nekverrekking, CAL (craniocervicaal acceleratieletsel meer bekend als whiplash trauma), …

DE THERAPIE

Atlas Zone Therapie is een neuro-musculaire behandeling (géén manipulatie) waardoor de atlas de gelegenheid krijgt zich op de meest optimale plaats te positioneren. Dit gebeurt met behulp van een in Zwitserland ontwikkeld apparaat. Het is een heel precieze methode, waarbij een …

DE OORSPRONG

Bij bijna iedereen bevindt de eerste nekwervel (de atlas) zich niet in de optimale, natuurlijke positie. Bij een groot deel van de mensen blijkt dat de atlas gekanteld of geroteerd staat. Dit kan zo zijn vanaf de geboorte, maar ook ontstaan of verergeren door bijvoorbeeld een ernstige val of whiplash.

ATLAS ZONE THERAPIE

Atlas Zone Therapie is een neuro-musculaire behandeling (géén manipulatie) waardoor de atlas de gelegenheid krijgt zich op de meest optimale plaats te positioneren. Dit gebeurt met behulp van een in Zwitserland ontwikkeld apparaat. Het is een heel precieze methode, waarbij een zeer individuele aanpak nodig is, afhankelijk  …

TARIEVEN

Afhankelijk van hoe u bent verzekerd, kan de ziektekostenverzekeraar de behandeling in zijn geheel, dan wel gedeeltelijk vergoeden. Hierbij wordt door de verzekeraar gekeken naar de beroepsvereniging waar de behandelaar lid van is, en naar de aard of  “prestatiecode” van de behandeling…